วันทำบุญเดือนสิบ 2561

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ ซึ่งกำลังจะมีงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของคนในภาคใต้ คือ งานบุญเดือนสิบ ประจำปี 2561  ซึ่งจะมีการจัดวันทำบุญ 2 วัน คือ

  • ทำบุญเดือนสิบ ครั้งแรก  ตรงกับวันที่  25 กันยายน 2562 ( วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10) ชาวใต้เรียกว่า  วันรับตายาย
  • ทำบุญเดือนสิบ ครั้งที่สอง  ตรงกับวันที่  9 ตุลาคม 2561  ( วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ) ชาวใต้เรียกว่า  วันส่งตายาย

งานบุญเดือนสิบหรือวันสารทเดือนสิบ เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ที่เสียชีวิตไปแล้ว  โดยมีความเชื่อว่า วิญญาณจะลงมายังโลกมนุษย์ในวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบของทุกปี  ดังนั้นลูกหลานจะเตรียมอาหาร ไปทำบุญที่วัดเพื่อให้บรรพบุรุษของตนเอง  จึงเรียกว่า วันรับตายายและท่านจะลงมาอยู่ 15 วัน  และจะกลับในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ดังนั้นจึงมีการทำบุญครั้งที่สองในวันนี้ เรียกว่า วันส่งตายาย   ในการทำบุญจะมีการเตรียม อาหาร ผลไม้ และขนมต่าง ๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา นำไปทำบุญที่วัด และรวบรวมอาหารใส่ถาด หรือตั้งบนลานต่าง โดยนำไปตั้งบริเวณนอกวัดเพื่อให้วิญญาณของบรรพบุรุษได้รับประทาน  เมื่อเสร็จพิธีแล้ว  ลูกหลานก็จะแย่งอาหารที่เซ่นไหว้บรรพบุรุษแล้ว  จึงเป็นที่มาของคำว่า ประเพณีชิงเปรต

งานบุญเดือนสิบ  ชาวใต้ที่เดินทางไปทำงานหรืออยู่ในต่างจังหวัดจะเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมาร่วมงานบุญประเพณีนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางกลับบ้านทำบุญเดือนสิบ  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ www.จองตั๋วรถทัวร์.com

ทำบุญเดือนสิบ 2561