วันตรุษจีน 2565

วันตรุษจีน พ.ศ.2565

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน คือ วันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ.2565  ซึ่งจะเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน จะเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อไปฉลองวันตรุษจีนกับสมาชิกในครอบครัว

ปี พ.ศ. 2565 วันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะมีกำหนดการต่าง ๆ ตามประเพณี ดังนี้

30 มกราคม 2565 – วันจ่าย

31 มกราคม 2565 – วันไหว้

1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันเที่ยว

ดังนั้น ท่านที่ต้องการจะเดินทางกลับบ้านเพื่อฉลองตรุษจีนกับครอบครัว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้