วันจักรี 2564

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้จะมาถึงแล้วสำหรับวันจักรี ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งวันจักรีของทุก ๆ ปี ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของไทย แตหากในปีใดวันจักรีตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะกำหนดให้มีวันหยุดราชการชดเชยในวันทำการถัดไป

วันจักรี มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี  วันจักรีจึงเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์  ซึ่งตรงจะกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

วันจักรี กิจกรรมมีอะไรบ้าง

          ในวันจักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว และเสด็จฯ วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า สำหรับหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน จะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น จัดพิธีถวายบังคมพระรูป จัดนิทรรศการ เป็นต้น

ดังนั้นท่านที่ได้หยุดงานในวันดังกล่าวและต้องการจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางท่องเที่ยว ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว สามารถจองตั๋วรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง