วันครูแห่งชาติ พ.ศ.2563

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของเมืองไทย โดยเฉพาะท่านที่ประกอบอาชีพครู คือ วันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดให้วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี สำหรับในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

วันครู ได้ถูกประกาศและจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 และได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ พ.ศ.2563
ดอกเข็ม ดอกไม้ประกอบพิธีไหว้ครู

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันครูที่สำคัญและมีการจัดติดต่อกันมา คือ พิธีไหว้ครู โดยนักเรียนแต่ละห้องเรียนจะร่วมกันทำพานไหว้ครู เพื่อประกอบในพิธีดังกล่าว ประกอบด้วยดอกไม้ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู ได้แก่ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ข้าวตอก ซึ่งได้แฝงความหมายเพื่อสื่อถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  • ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือ ก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก ไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่ เช่นเดียวกับ หญ้าแพรก 
  • หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ ไปได้อย่างรวดเร็วมาก หญ้าแพรกดอกมะเขือจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง
  • ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก
  • ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่า เกสรดอกเข็มมีรสหวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

ดังนั้น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ที่กำลังจะมาถึง จองตั๋วรถทัวร์.com ขอเชิญชวนทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของครูทุกท่าน ที่ให้ความรู้ตั้งแต่วัยประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ” รักคุณครู”