ลิกไนท์ทัวร์ กระบี่-โคราช

สวัสดีเพื่อน นักเดินทางที่ใช้บริการรถทัวร์เป็นประจำ  โดยเฉพาะชาวจังหวัดกระบี่และชาวจังหวัดนครราชสีมา   วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถระหว่างภาค ของ บริษัทลิกไนท์ทัวร์  ซึ่งให้บริการในเส้นทาง  กระบี่ – โคราช  ( จ.นครราชสีมา )  สำหรับเส้นทางดังกล่าวใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันลิกไนท์ทัวร์ ให้บริการรถในเส้นทางดังกล่าวด้วยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง  และ วีไอพี 32 ที่นั่ง  ดังนั้นท่านสามาถเลือกเดินทางในเที่ยวรถที่ต้องการได้ตามความสะดวก

รถทัวร์กระบี่-โคราช

ท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

 ติดต่อรับตั๋วรถลิกไนท์ทัวร์  ในวันเดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที  ได้ที่

ลิกไนท์ทัวร์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมาจุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงาจุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2
อ.ตะกั่วป่าจุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300