รถรอบเมืองพิษณุโลก

สวัสดีเพื่อน ๆ   นักเดินทางที่เดินทางไปพิษณุโลก  ด้วยรถทัวร์เป็นครั้งแรก และลงรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่ 2 ( สถานี บขส.แห่งใหม่ )ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกอินโดจีน   และต้องการเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ ภายในตัวเมืองพิษณุโลก   ท่านสามารถใช้บริการรถรอบเมืองพิษณุโลก  ซึ่งให้บริการจากสถานี บขส.พิษณุโลก เพื่อเดินทางเข้าตัวเมือง

รถสองแถวรอบเมืองพิษณุโลก

รถรอบเมืองพิษณุโลก  เป็นรถสองแถวขนาดเล็ก  คันสีม่วง  มีคิวรถให้บริการอยู่ที่ประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร  ดังนั้นเมื่อท่านเดินทางไปถึงสถานี บขส.พิษณุโลก แล้ว  ท่านสามารถต่อรถสองแถวแส้นทางนี้เพื่อเข้าตัวเมืองได้ทันที  ซึ่งเส้นทางที่รถวิ่งผ่านจะครอบคลุมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในเมืองพิษณุโลก  เช่น  ศาลากลางจังหวัด  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นต้น

สำหรับบริษัทรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – พิษณุโลก  ที่ท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้จากระบบของเรา คือ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  จองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด  24  ชั่วโมง