รถมินิบัส นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต

รถมินินบัสนครศรีธรรมราช-ภูเก็ต

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทาง นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต  ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทนครบริการขนส่ง  นำรถมินิบัสมาให้บริการในเส้นทางดังกล่าว

วันนี้ข่าวดีล่าสุด  ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัส เส้นทาง นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต  ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว  ซึ่งสามารถจองล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากภูเก็ตประมาณ 340 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางด้วยรถประจำทางประมาณ 5 ชั่วโมง

บริษัทนครบริการขนส่ง

เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต  วิ่งผ่านจุดไหนบ้าง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2นครศรีธรรมราชจุดจอดหัวถนน0 ชั่วโมง
3นครศรีธรรมราชจุดจอดแยกสวนผัก0 ชั่วโมง
4นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง0 ชั่วโมง
5นครศรีธรรมราชจุดจอดตลาดกะปาง0 ชั่วโมง
6นครศรีธรรมราชบางขัน0 ชั่วโมง
7กระบี่จุดจอด อ.ลำทับ0 ชั่วโมง
8กระบี่จุดจอด อ.คลองท่อม4 ชั่วโมง
9กระบี่จุดจอด อ.เหนือคลอง0 ชั่วโมง
10กระบี่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่0 ชั่วโมง
11กระบี่จุดจอดหนองหลุมพอ0 ชั่วโมง
12กระบี่จุดจอดบ้านกลาง0 ชั่วโมง
13กระบี่จุดจอดบ้านนพ0 ชั่วโมง
14กระบี่จุดจอดบ้านทุ่ง0 ชั่วโมง
15กระบี่จุดจอด อ.อ่าวลึก0 ชั่วโมง
16กระบี่จุดจอดนาเหนือ0 ชั่วโมง
17พังงาจุดจอด อ.ทับปุด0 ชั่วโมง
18พังงาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา0 ชั่วโมง
19พังงาบขส. โคกกลอย0 ชั่วโมง
20ภูเก็ตสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต5 ชั่วโมง  20 นาที

เส้นทาง : นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต  วิ่งผ่านจุดไหนบ้าง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2นครศรีธรรมราชจุดจอดลานสกา0 ชั่วโมง
3นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านนา0 ชั่วโมง
4นครศรีธรรมราชจุดจอดคลองงา0 ชั่วโมง
5นครศรีธรรมราชจุดจอดมะนาวหวาน0 ชั่วโมง
6นครศรีธรรมราชจุดจอดจันดีบ้าน0 ชั่วโมง
7นครศรีธรรมราชจุดจอดช้างกลาง0 ชั่วโมง
8นครศรีธรรมราชจุดจอดจันดี0 ชั่วโมง
9นครศรีธรรมราชจุดจอดสามแยก ฉ.ก0 ชั่วโมง
10นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านหนองดี0 ชั่วโมง
11นครศรีธรรมราชจุดจอด อ.ทุ่งใหญ่0 ชั่วโมง
12กระบี่จุดจอดบ้านม่วงเอน0 ชั่วโมง
13กระบี่จุดจอดสินปุน0 ชั่วโมง
14กระบี่จุดจอดห้วยสาร0 ชั่วโมง
15กระบี่จุดจอดอ่างน้ำ0 ชั่วโมง
16กระบี่จุดจอดทุ่งปรือ0 ชั่วโมง
17กระบี่จุดจอดบกห้อง0 ชั่วโมง
18กระบี่จุดจอดพรุเตียว0 ชั่วโมง
19กระบี่จุดจอด อ.เขาพนม0 ชั่วโมง
20กระบี่จุดจอด อ.เหนือคลอง0 ชั่วโมง
21กระบี่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่0 ชั่วโมง
22กระบี่จุดจอดหนองหลุมพอ0 ชั่วโมง
23กระบี่จุดจอดบ้านนพ0 ชั่วโมง
24กระบี่จุดจอด อ.อ่าวลึก0 ชั่วโมง
25กระบี่จุดจอดนาเหนือ0 ชั่วโมง
26พังงาจุดจอด อ.ทับปุด0 ชั่วโมง
27พังงาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา0 ชั่วโมง
28พังงาบขส. โคกกลอย0 ชั่วโมง
29ภูเก็ตสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต5 ชั่วโมง

สำหรับท่านที่จองตั๋วรถนครบริการขนส่ง  กรุณไปรับตั๋วก่อนเดินทาง 30 นาที  ที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถภายในสถานีขนส่งต้นทาง

ติดต่อรับตั๋วก่อนเดินทางได้ที่

นครบริการขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชบขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ตบขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071

ภูเก็ตเป็นปลายทางของนักเดินทางจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวและการค้า  มีคนไปทำงานและท่องเที่ยวจำนวนมากที่ภูเก็ต  ดังนั้นเพื่อน ควรหาโอกาสเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตสักครั้งในชีวิต