รถมินิบัสมิตรดี จันทบุรี – กรุงเทพ เพิ่มจุดจอดส่งผู้โดยสาร

รถมินิบัสมิตรดี จันทบุรี-กรุงเทพ

ข่าวดีล่าสุด ! สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถมินิบัส “บริษัทมิตรดี” เส้นทาง จันทบุรี – กรุงเทพฯ โดยมีจุดต้นทางขึ้นรถ คือ The Terminal จันทบุรี

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัส “บริษัทมิตรดี” ผ่านระบบออนไลน์ และเลือกลงรถมินิบัสได้ที่จุดจอดต่าง ๆ ได้แก่
– ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ
– Airport Link ลาดกระบัง
– ศรีนครินทร์
– MRT สวนจตุจักร
– หมอชิต2

วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถมินิบัส “บริษัทมิตรดี” เส้นทาง จันทบุรี – กรุงเทพ ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง