รถนครศรี-หาดใหญ่

ข่าวดีล่าสุดสำหรับชาวนครศรีธรรมราชและชาวหาดใหญ่   วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัส เส้นทาง  นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่   ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทนครบริการขนส่ง  เส้นทางเดินรถนครศรีธรรมราชไปหาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน  ดังนั้นการเปิดจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของนครบริการขนส่งในครั้งนี้  จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มากขึ้น

นครบริการขนส่งให้บริการด้วยรถมินิบัสและรถตู้  มีจำนวนเที่ยวรถให้บริการหลายเที่ยวในแต่ละวัน

รถนครศรีธรรมราช-หาดใหญ่

นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่ มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

สำหรับท่านที่จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ 

ติดต่อรับตั๋วรถก่อนเดินทาง 30 นาที ที่ช่องจำหน่ายตั๋วดังนี้

นครบริการขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชบขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ตบขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลาบขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877