รถทัวร์ กรุงเทพ-ห้วยยอด จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ - ห้วยยอด

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ  กรุงเทพ – ห้วยยอด  (จ.ตรัง)  สำหรับเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์  ให้บริการโดยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง และรถปรับอากาศ ชั้น 1   ซึ่งมีเส้นทางเดินรถ 2 ที่วิ่งผ่าน อ.ห้วยยอด ดังนี้

  1. กรุงเทพ – ทุ่งสง -ตรัง -ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล (รถปรับอากาศชั้น 1  38 ที่นั่ง)
  2. กรุงเทพ – ทุ่งสง -กะปาง-ห้วยยอด – ตรัง ( รถวีไอพี 24 ที่นั่ง)

เส้นทาง กรุงเทพ – ห้วยยอด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไป อ.ห้วยยอด จ.ตรัง   ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่  ( ถนนบรมราชชนนี )

รายละเอียดจุดจอดรถเส้นทาง :

กรุงเทพ – ทุ่งสง -ตรัง -ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล (รถปรับอากาศชั้น 1  38 ที่นั่ง) 

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)0 ชั่วโมง
3สมุทรสาครจุดขายตั๋วมาลี0 ชั่วโมง
4สมุทรสาครจุดขายตั๋วอรพรรณ0 ชั่วโมง
5ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดร้านสมหมาย0 ชั่วโมง
6ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง
7ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดกุยบุรี0 ชั่วโมง
8ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์0 ชั่วโมง
9ชุมพรจุดจอดเขาโพธิ์0 ชั่วโมง
10ชุมพรจุดจอดในเมืองชุมพร0 ชั่วโมง
11ชุมพรจุดจอดสี่แยกปฐมพร0 ชั่วโมง
12ชุมพรสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่0 ชั่วโมง
13ชุมพรจุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี0 ชั่วโมง
14ชุมพรจุดจอด อ.หลังสวน0 ชั่วโมง
15ชุมพรจุดจอด อ.ละแม0 ชั่วโมง
16สุราษฎร์ธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี0 ชั่วโมง
17สุราษฎร์ธานีจุดจอดเวียงสระ0 ชั่วโมง
18สุราษฎร์ธานีจุดจอด อ.บ้านส้อง0 ชั่วโมง
19สุราษฎร์ธานีจุดจอดบ้านนาเดิม0 ชั่วโมง
20นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านหนองดี0 ชั่วโมง
21นครศรีธรรมราชจุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่0 ชั่วโมง
22นครศรีธรรมราชจุดจอดถ้ำพรรณรา0 ชั่วโมง
23นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง9 ชั่วโมง
24นครศรีธรรมราชจุดจอดค่ายเทพฯ0 ชั่วโมง
25นครศรีธรรมราชจุดจอดกะปาง0 ชั่วโมง
26ตรังจุดจอดแยกอันดามัน0 ชั่วโมง
27ตรังจุดจอดห้วยยอด0 ชั่วโมง
28ตรังจุดจอด ต.ลำภูรา0 ชั่วโมง
29ตรังสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง10 ชั่วโมง
30ตรังจุดจอดย่านตาขาว10 ชั่วโมง  20 นาที
31ตรังจุดจอดปะเหรียน0 ชั่วโมง
32ตรังจุดจอดทุ่งยาว10 ชั่วโมง  40 นาที
33สตูลจุดจอดทุ่งหว้า11 ชั่วโมง
34ตรังจุดจอด ต.สุโละ0 ชั่วโมง
35ตรังจุดจอดบ้านห้วยไทร0 ชั่วโมง
36สตูลจุดจอดละงู11 ชั่วโมง  20 นาที
37สตูลจุดจอดท่าแพ11 ชั่วโมง  40 นาที
38สตูลจุดจอด ต.ทุ่งริ้น0 ชั่วโมง
39สตูลจุดจอดฉลุง0 ชั่วโมง
40สตูลสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล12 ชั่วโมง

กรุงเทพ – ทุ่งสง -กะปาง-ห้วยยอด – ตรัง ( รถวีไอพี 24 ที่นั่ง)  

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)0 ชั่วโมง
3สมุทรสาครจุดขายตั๋วมาลี0 ชั่วโมง
4สมุทรสาครจุดขายตั๋วอรพรรณ0 ชั่วโมง
5ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดร้านสมหมาย0 ชั่วโมง
6ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง
7ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดกุยบุรี0 ชั่วโมง
8ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์0 ชั่วโมง
9ชุมพรจุดจอดเขาโพธิ์0 ชั่วโมง
10ชุมพรจุดจอดในเมืองชุมพร0 ชั่วโมง
11ชุมพรจุดจอดสี่แยกปฐมพร0 ชั่วโมง
12ชุมพรสถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่0 ชั่วโมง
13ชุมพรจุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี0 ชั่วโมง
14ชุมพรจุดจอด อ.หลังสวน0 ชั่วโมง
15ชุมพรจุดจอด อ.ละแม0 ชั่วโมง
16สุราษฎร์ธานีจุดจอดแยกไชยา0 ชั่วโมง
17สุราษฎร์ธานีจุดจอดกองบิน0 ชั่วโมง
18สุราษฎร์ธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี0 ชั่วโมง
19สุราษฎร์ธานีจุดจอดเวียงสระ0 ชั่วโมง
20สุราษฎร์ธานีจุดจอด อ.บ้านส้อง0 ชั่วโมง
21สุราษฎร์ธานีจุดจอดบ้านนาเดิม0 ชั่วโมง
22นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านหนองดี0 ชั่วโมง
23นครศรีธรรมราชจุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่0 ชั่วโมง
24นครศรีธรรมราชจุดจอดถ้ำพรรณรา0 ชั่วโมง
25นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง9 ชั่วโมง
26นครศรีธรรมราชจุดจอดค่ายเทพฯ0 ชั่วโมง
27นครศรีธรรมราชจุดจอดกะปาง9 ชั่วโมง  30 นาที
28ตรังจุดจอดแยกอันดามัน0 ชั่วโมง
29ตรังจุดจอดห้วยยอด10 ชั่วโมง
30ตรังจุดจอด ต.ลำภูรา0 ชั่วโมง
31ตรังสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง10 ชั่วโมง  15 นาที