รถทัวร์ในประเทศไทย

สายใต้ใหม่

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักกับรถทัวร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริการรถสาธารณะที่เปิดให้บริการมาอย่างช้านาน และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากการบริการรถทัวร์สามารถเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนได้มากที่สุด มีเส้นทางเดินรถครอบคลุมการเดินทางทั่วประเทศ และราคาถูก ประหยัด

โดยแบ่งรถทัวร์ประจำทางที่ให้บริการที่สถานี บขส. ต่าง ๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • รถ บขส. ให้บริการโดยรถ บริษัทขนส่ง จำกัด
  • รถร่วม บขส. ให้บริการโดยรถทัวร์บริษัทเอกชนต่าง ๆ

รถทัวร์ในประเทศไทย แบ่งประเภทรถที่ให้บริการออกเป็นหลายประเภท ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น รถวีไอพี 24 ที่นั่ง , รถวีไอพี 32 ที่นั่ง ,รถวีไอพี 38 ที่นั่ง , รถปรับอากาศชั้น 1 เป็นต้น ซึ่งรถแต่ละประเภทจะมีการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ขนาดความกว้างของที่นั่งบนรถแตกต่างกัน และราคาตั๋วก็จะแตกต่างกัน แม้จะเดินทางในเส้นทางเดียวกัน ดังนั้นท่านสามารถเลือกใช้บริการรถประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเดินทาง

เช่น ท่านที่เดินทาง กรุงเทพไปหาดใหญ่ ท่านควรเลือกนั่งรถวีไอพี 24 ที่นั่ง , รถวีไอพี 32 ที่นั่ง เพราะมีที่นั่งกว้าง นั่งรถได้สบาย เพราะเป็นการนั่งรถระยะทางไกล ประมาณ 14 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถทัวร์

รถทัวร์ในประเทศไทย ที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัดที่มีระยะทางไกล ๆ จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นบนรถทัวร์ ได้แก่ ผ้าห่ม ห้องน้ำ ทีวี เจ้าหน้าที่บริการบนรถทัวร์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันธุรกิจรถทัวร์มีการแข่งขันการสูง ทำให้หลาย ๆ บริษัทรถทัวร์ได้ปรับปรุงรถทัวร์ของตนเองให้ทันสมัย เพื่ออำนวยควมสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมา เช่น มีจอ LCD ส่วนตัว ทุกที่นั่ง มีที่ชาร์จโทรศัพท์ มี Wifi อินเตอร์เนตให้เล่นฟรี ตลอดการเดินทาง แจกขนมและน้ำดื่มให้ผู้เดินทางทุกท่าน แจกคูปองรับประทานอาหารที่จุดพักรถระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

สถานีขนส่งหมอชิตใหม่
สถานีขนส่งหมอชิต

สายใต้ใหม่
สถานีขนส่งสายใต้

ดังนั้น การเดินทางด้วยรถทัวร์ จึงเป็นรูปแบบการเดินทางที่คนไทยคุ้นเคยที่สุด มีการแบ่งเส้นทางเดินรถออกเป็นจำนวนมาก เช่น รถทัวร์สายเหนือ รถทัวร์สายใต้ รถทัวร์สายอีสาน รถทัวร์สายตะวันออก ครอบคลุมการเดินทางทั่วประเทศ โดยมีจุดศูนย์กลางของการเดินทางด้วยรถทัวร์ที่กรุงเทพมหานคร คือ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งเอกมัย