รถทัวร์เชียงใหม่-บึงกาฬ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถยอดนิยม คือ เส้นทาง เชียงใหม่ – บึ่งกาฬ ซึ่งเส้นทางดังกลาวให้บริการโดยรถทัวร์บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ มีรถให้บริการทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ให้เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งรถเส้นทางดังกล่าวจะวิ่งผ่านหลายจังหวัด เช่น ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และบึงกาฬ

เชียงใหม่ – สามารถขึ้นรถเพชรประเสริฐทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ( อาเขต)

เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ไปจังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

เพชรประเสริฐทัวร์ เชียงใหม่-บึงกาฬ

เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่ – บึงกาฬ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1เชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2ลำพูนจุดจอดแยกดอยติ0 ชั่วโมง  30 นาที
3ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง1 ชั่วโมง  30 นาที
4แพร่จุดจอด อ.เด่นชัย2 ชั่วโมง  50 นาที
5อุตรดิตถ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์4 ชั่วโมง  
6พิษณุโลกสถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก5 ชั่วโมง  50 นาที
7พิษณุโลกจุดจอด อ.นครไทย7 ชั่วโมง  30 นาที
8เลยท่าด่านซ้าย8 ชั่วโมง  
9เลยท่าภูเรือ8 ชั่วโมง  30 นาที
10เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย9 ชั่วโมง  30 นาที
11เลยวังสะพุง9 ชั่วโมง  50 นาที
12หนองบัวลำภูจุดจอดนากลาง10 ชั่วโมง  30 นาที
13หนองบัวลำภูจุดจอดหนองบัวลำภู10 ชั่วโมง  45 นาที
14อุดรธานีจุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี11 ชั่วโมง  45 นาที
15สกลนครจุดจอด อ.สว่างแดนดิน12 ชั่วโมง  45 นาที
16สกลนครจุดจอด อ.พังโคน13 ชั่วโมง  20 นาที
17สกลนครจุดจอด อ.วานรนิวาส13 ชั่วโมง  50 นาที
18สกลนครจุดจอดคำตากล้า14 ชั่วโมง  20 นาที
19บึงกาฬจุดจอด อ.พรเจริญ14 ชั่วโมง  40 นาที
20บึงกาฬจุดจอด อ.ศรีวิไล15 ชั่วโมง  
21บึงกาฬสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ15 ชั่วโมง  25 นาที

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ บริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – บึงกาฬ ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง