รถทัวร์เชียงใหม่-นครพนม

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง คือ เส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัท เพชรประเสริฐ เส้นทางนี้สรา้งความสะดวกให้กับนักเดินทาง โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ และชาวจังหวัดนครพนมและผู้ที่ใช้บริการรถในเส้นทางดังกล่าว

เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม มีรถให้บริการทุกวันทั้งขาไปและขากลับ ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 15-16 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

เพชรประเสริฐ  เส้นทาง เชียงใหม่ - นครพนม

เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1เชียงใหม่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2ลำพูนจุดจอดแยกดอยติ0 ชั่วโมง  30 นาที
3ลำปางสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง1 ชั่วโมง  30 นาที
4แพร่จุดจอด อ.เด่นชัย2 ชั่วโมง  50 นาที
5อุตรดิตถ์สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์4 ชั่วโมง  
6พิษณุโลกสถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก5 ชั่วโมง  30 นาที
7พิษณุโลกจุดจอด อ.นครไทย7 ชั่วโมง  30 นาที
8เลยท่าด่านซ้าย8 ชั่วโมง  
9เลยท่าภูเรือ8 ชั่วโมง  30 นาที
10เลยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย9 ชั่วโมง  30 นาที
11เลยวังสะพุง9 ชั่วโมง  50 นาที
12หนองบัวลำภูจุดจอดนากลาง10 ชั่วโมง  30 นาที
13หนองบัวลำภูจุดจอดหนองบัวลำภู10 ชั่วโมง  45 นาที
14อุดรธานีจุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี11 ชั่วโมง  45 นาที
15สกลนครจุดจอด อ.สว่างแดนดิน12 ชั่วโมง  45 นาที
16สกลนครจุดจอด อ.พังโคน13 ชั่วโมง  20 นาที
17สกลนครสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร13 ชั่วโมง  55 นาที
18สกลนครจุดจอดท่าแร่14 ชั่วโมง  40 นาที
19สกลนครจุดจอดกุสุมาลย์14 ชั่วโมง  55 นาที
20นครพนมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม15 ชั่วโมง  25 นาที

ดังนั้นนักเดินทางที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทเพชรประเสริฐ ในเส้นทาง เชียงใหม่ – นครพนม ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ จองออนไลน์ ได้ที่นั่งแน่นอน