รถทัวร์หยุดให้บริการ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19

รถทัวร์หยุดให้บริการ โควิด 19

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ในประเทศไทย ทำให้ในขณะนี้ได้มีมาตรการป้องกันการได้รับเชื้อ การแพร่เชื้อ

เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถทัวร์ ซึ่งประชาชนต้องนั่งติดกัน บริษัทรถทัวร์หลายบริษัทได้หยุดให้บริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

ดังนั้นท่านใดที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าไว้แล้ว ท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนค่าตั๋วโดยสารได้ที่ โทร.02-2696999 หรือไลน์ไอดี @thairoute