รถทัวร์พัทยา-นครราชสีมา

ศรีมงคลขนส่ง พัทยา - นครราชสีมา

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบของเราได้ คือ พัทยา – นครราชสีมา ซึ่งเส้นทางดังกล่าวให้บริการโดยรถทัวร์บริษัท ” ศรีมงคลขนส่ง “ เส้นทางนี้เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกและภาคอีสาน

พัทยา – เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียง มีชายหาดและทะเลที่สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย

นครราชสีมา – เมืองสำคัญของภาคอีสาน มีความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้า ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย เป็นประตูสู่ภาคอีสานของไทย

วิธีการค้นหารถเส้นทาง พัทยา – นครราชสีมา

ศรีมงคลขนส่ง  พัทยาไปนครราชสีมา
ศรีมงคลขนส่ง  พัทยา - นครราชสีมา

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางระหว่าง พัทยา และนครราชสีมา ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง