รถทัวร์กรุงเทพ-โขงเจียม

น้ำตกบริพัตร รัตภูมิ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพ ไป อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี วึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากอีกเส้นทางหนึ่ง เนื่องจาก อ.โขงเจียม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีชื่อเสียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เสาเฉลียง แก่งตะนะ น้ำตกแสงจันทร์ และเขื่อนปากมูล เป็นต้น ซึ่งอำเภอโขงเจียมมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงอีกด้วย ท่านจึงสามารถชมวิถีชีวิตตลอดริมแม่น้ำโขง เมื่อเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอโขงเจียม ดังนั้นอำเภอโขงเจียมจึงเป็นจุดหมายของนักเดินทางที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำโขง

การเดินทางสู่อำเภอโขงเจียม

จากกรุงเทพ ปัจจุบันมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการในเส้นทางนี้ คือ วัฒนสาครทัวร์ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต

จุดจอดรถ วัฒนสาครทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โขงเจียม

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2อุบลราชธานีจุดจอด อ.ตระการพืชผล11 ชั่วโมง
3อุบลราชธานีจุดจอด อ.โขงเจียม12 ชั่วโมง

จองตั๋วรถทัวร์ไปอำเภอโขงเจียมล่วงหน้า จองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่น ใกล้บ้านทุกสาขา

วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

แผนที่ตั้ง อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี