รถทัวร์กรุงเทพ-เชียรใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ กรุงเทพ – เชียรใหญ่ ให้บริการโดย บริษัทศรีสุเทพทัวร์ ซึ่งเป็นรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทาง
กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางมายัง อำเภอเชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ท่านสามารถจองตั๋วรถศรีสุเทพทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี

ใช้วลาเดินทาง กรุงเทพ-เชียรใหญ่ ประมาณ 13 ชั่วโมง

ศรีสุเทพทัวร์  กรุงเทพ -เชียรใหญ่

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2สมุทรสาครจุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์0 ชั่วโมง  
3สมุทรสาครแยกแม่กลอง0 ชั่วโมง  
4สมุทรสงครามจุดจอด สมุทรสงคราม1 ชั่วโมง  30 นาที
5ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง  
6ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี4 ชั่วโมง  
7ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง  
8สุราษฎร์ธานีจุดจอดแยกนาสาร0 ชั่วโมง  
9สุราษฎร์ธานีจุดจอดแยกบ้านส้อง11 ชั่วโมง  
10นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านหนองดี11 ชั่วโมง  10 นาที
11นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง11 ชั่วโมง  30 นาที
12นครศรีธรรมราชจุดจอด อ.จุฬาภรณ์11 ชั่วโมง  40 นาที
13นครศรีธรรมราชจุดจอดแยกสวนผัก11 ชั่วโมง  50 นาที
14นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ11 ชั่วโมง  40 นาที
15นครศรีธรรมราชจุดจอด อ.ชะอวด12 ชั่วโมง  10 นาที
16นครศรีธรรมราชจุดจอดบ้านบ่อล้อ12 ชั่วโมง  30 นาที
17นครศรีธรรมราชจุดจอด อ.เชียรใหญ่13 ชั่วโมง