รถทัวร์กรุงเทพ-เชียงราย

สวัสดีเพื่อน ๆ  นักเดินทาง  วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com  จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ กรุงเทพ-เชียงราย  ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากอีกเส้นทางหนึ่ง  เพราะเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  จึงมีนักเดินทางจำนวนมาก เดินทางจากกรุงเทพสู่เชียงราย   โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวช่วงปลายปี  จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเชียงรายจำนวนมาก  ดังนั้นหากท่านต้องการเดินทางไปเที่ยวในช่วงดังกล่าว  การเลือกจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ก็เป็นการวางแผนการเดินทางที่ดี

ปัจจุบันเส้นทาง กรุงเทพ – เชียงราย  มีบริษัทรถที่ให้บริการจองตั๋วออนไลน์ผ่านระบบของเรา คือ

  • บุษราคัมทัวร์
  • บางกอกบัสไลน์
  • สยามเฟิสท์

จากกรุงเทพ ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ – เชียงราย  ประมาณ  11.30 ชั่วโมง

รถทัวร์กรุงเทพ-เชียงราย

ท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าจากระบบของเรา   กรุณาไปรับตั๋วเดินทางฉบับจริง ที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถทัวร์บริษัทนั้น ๆ ภายในสถานีขนส่งหมอชิต ก่อนเวลารถออก  30 นาที

บริษัทบางกอกบัสไลน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)

สยามเฟิสท์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 10, 11, 12
โทร. 0-2936-1120

บุษราคัมทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007

มีที่นั่งอย่างแน่นอน เมื่อจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน  www.จองตั๋วรถทัวร์.com