รถทัวร์กรุงเทพ-สิงหนคร

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางรถทัวร์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการอีกเส้นทางหนึ่งคือ เส้นทาง กรุงเทพ-สิงหนคร

อ.สิงหนคร ตั้งอยู่ใน จ.สงขลา เป็นอำเภอที่กำลังพัฒนาและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  ทำให้สิงหนครเริ่มเป็นเมืองที่มีแรงงานต่างพื้นที่เข้ามาทำงานและอาศัย  ซึ่งเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพไปยังอำเภอสิงหนคร   ท่านต้องไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )  ระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง  ถือเป็นเส้นทางเดินรถที่มีระยะทางไกลอีกเส้นทางหนึ่ง

รถทัวร์ที่ไปอำเภอสิงหนคร จะวิ่งเส้นถนนสาย 408  จากนครศรีะรรมราช  ผ่าน หัวไทร ระโนด สทิงพระ สิงหนคร และปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเมืองสงขลา

รถทัวร์กรุงเทพไปสิงหนคร

ปัจจุบันเส้นทางนี้ให้บริการโดยรถทัวร์  บริษัทศรีสยามทัวร์  และสยามเดินรถ โดยมีรถให้บริการประเภท ป.1 วีไอพี 32 ที่นั่ง  และวีไอพี 24 ที่นั่ง

ราคารถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-สิงหนคร ( โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดจากระบบออนไลน์)

  • ปรับอากาศชั้น 1  ราคา  675 บาท
  • วีไอพี 32 ที่นั่ง  ราคา 788 บาท
  • วีไอพี 24 ที่นั่ง  ราคา 1050 บาท

( ข้อมูล 19/9/2561)

ท่านสามารถเลือกจองเที่ยวรถไปอำเภอสิงหนครที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่นใกล้บ้านทุกสาขา