รถทัวร์กรุงเทพ-ศรีสะเกษ

กรุงเทพ-ศรีสะเกษ

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถเส้นทาง กรุงเทพ – ศรีสะเกษ  ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้   ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าว ให้บริการโดย  รุ่งประเสริฐทัวร์ และ สวัสดีสุรินทร์  ให้บริการโดยรถวีไอพี 30 ที่นั่ง และวีไอพี 35 ที่นั่ง  มีรถให้บริการทุกวันทั้งขาไป-ขากลับ

จากกรุงเทพ ขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต   ใช้เวลาเดินทาง กรุงเทพ-ศรีสะเกษ  ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในระหว่างเดินทาง   ดังนั้นการเปิดจองตั๋วออนไลน์ในเส้นทางดังกล่าว  คงสร้างความสะดวกให้นักเดินทางได้จองตั๋วได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  สามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง