รถทัวร์กรุงเทพ-ยโสธร

รถทัวร์กรุงเทพไปยโสธร

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจ คือ  กรุงเทพ-ยโสธร  ซึ่งในเส้นทางดังกล่าวมีบริษัทรถทัวร์ให้บริการหลายเจ้า เช่น  ประหยัดทัวร์  ไทยสงวนทัวร์  จิรัฐกาล-เขมราฐ  เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์  มีรถให้บริการทุกวันทั้งขาไป-ขากลับ

ท่านที่ต้องการเดินทางไปยโสธร  จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

จังหวัดยโสธรอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 550 กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8  ชั่วโมง

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยโสธร  ยโสธรเป็นเมืองเกษตรกรรม  เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย  มีงานประเพณีที่สำคัญ คือ งานบุญบั้งไฟพญานาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อเดินทางไปยโสธร  คือ  พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก  ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า  พระธาตุก่องข้าวน้อย และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร  เป็นต้น

ดังนั้นท่านที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าว  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปยโสธร ได้จากระบบของเรา  ซึ่งท่านสามารถจองได้ตลอด  24 ชั่วโมง