รถทัวร์กรุงเทพ-ยะลา

รถทัวร์กรุงเทพ - ยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับมาเลเซีย ยะลาเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านเศรฐกิจ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม

การเดินทางโดยรถทัวร์จากกรุงเทพ สู่ จ.ยะลา ท่านสามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถทัวร์ที่ให้บริการในเส้นทางนี้ คือ สยามเดินรถ และ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ซึ่งรถทัวร์จะวิ่งจากกรุงเทพ สู่ อ.เมือง จ.ยะลา และปลายทางที่ อ.เบตง จ.ยะลา

เส้นทาง กรุงเทพ – ยะลา ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 17-18 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง  
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง  
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง  
5นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง  
6พัทลุงจุดจอดป่าพยอม11 ชั่วโมง  30 นาที
7พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง  
8พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)12 ชั่วโมง  
9พัทลุงจุดจอดป่าบอน0 ชั่วโมง  
10สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ13 ชั่วโมง  
11สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง  
12สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ14 ชั่วโมง  30 นาที
13ปัตตานีจุดจอดแยกดอนยาง0 ชั่วโมง  
14ปัตตานีบ่อทอง0 ชั่วโมง  
15ปัตตานีค่ายอิงคยุทธ0 ชั่วโมง  
16ยะลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา18 ชั่วโมง  
17ยะลาจุดจอด อ.กงปีนัง0 ชั่วโมง  
18ยะลาจุดจอด มลายูบางกอก0 ชั่วโมง  
19ยะลาจุดจอด อ.บันนังสตา0 ชั่วโมง  
20ยะลาจุดจอด อ.ธารโต0 ชั่วโมง  
21ยะลาคอกช้าง0 ชั่วโมง  
22ยะลาจุดจอด อ.เบตง19 ชั่วโมง  

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ยะลา ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง