เปิดแล้ว ภูกระดึง จ.เลย ปี 2562 วางแผนการเดินทางด่วน

รถทัวร์กรุงเทพ-ภูกระดึง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย  ได้เปิดอุทยานให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้ว โดยกำหนดเปิดภูกระดึง  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563  หลังจากที่ปิดภูกระดึงไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสวยงามดังเดิม

รถทัวร์กรุงเทพ-ภูกระดึง

ภูกระดึง  จ.เลย  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมาอย่างยาวนาน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ที่เดินทางไปภูกระดึงจำนวนมากในแต่ละปี  เพื่อทดสอบความแข็งแรงของตนเองในการเดินทางด้วยเท้าขึ้นภูกระดึง

ช่วงเปิดภูกระดึงใหม่ ๆ นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปจำนวนมาก  เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย  กำลังย่างเข้าช่วงฤดูหนาว และภูกระดึงจะมีความสวยงามมาก

การเดินทางขึ้นไปภูกระดึง  ต้องเดินด้วยเท้าเพื่อขึ้นไปบนยอดภู  ซึ่งมีความไต่ชัน  ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-5 ชั่วโมง    ท่านต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรง  เนื่องจากต้องเดินขึ้นภูเขาในระยะเวลานาน  และการเดินทางไปเที่ยวยังจุดต่าง ๆ บนยอดภูกระดึงต้องเดินด้วยเท้า  และอากาศบนยอดภูกระดึง จะหนาวเย็นในช่วงกลางคืน

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์  เพื่อเดินทางไปยังภูกระดึงผ่านระบบของเราได้แล้ว  ซึ่งมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการ คือ  แอร์เมืองเลย / ซันบัส / ภูกระดึงทัวร์   จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง   ชำระเงินค่าตั๋วผ่านร้านเซเว่น ทุกสาขา  และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การเดินทางจากกรุงเทพ – ขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต

จุดจอดรถใกล้ภูกระดึง  คือ จุดจอดผานกเค้า  ซึ่งเป็นจุดจอดรถที่อยู่ใกล้กับภูกระดึง

เมื่อท่านลงรถทัวร์ที่จุดจอดผานกเค้า  ท่านต้องต่อรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

คำแนะนำในการเลือกเที่ยวรถสำหรับเดินทางไปภูกระดึง :  แนะนำให้ท่านเลือกเดินทางในรถเที่ยวกลางคืน  และเลือกเที่ยวรถที่ไปถึงจุดจอดผานกเค้า ในช่วงเช้ามืด  เพราะท่านจะได้ต่อรถเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงตั้งแต่เช้า  และเดินทางขึ้นยอดภูกระดึงตั้งแต่อุทยานเปิด  ในขณะที่อากาศยังไม่ร้อน

จองตั๋วรถทัวร์ไปภูกระดึงล่วงหน้า  จองผ่านระบบออนไลน์  ได้ตั๋วเดินทางแน่นอน