รถทัวร์กรุงเทพ-ปัตตานี

รถทัวร์กรุงเทพ-ปัตตานี

สวัสดีเพื่อนนักเดินทางวันนี้  จองตั๋วรถทัวร์.com  จะมาแนะนเส้นทางเดินรถ คือ เส้นทาง กรุงเทพ – ปัตตานี  เป็นเส้นทางเดินรถระยะไกลอีกเส้นทางหนึ่ง  ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางนี้ ให้บริการโดยรถบริษัทสยามเดินรถ และปิยะรุ่งเรืองทัวร์  ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่นใกล้บ้านทุกสาขา

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้   โดยมีปลายทาง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารปัตตานี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง  ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรในวันเดินทาง

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่)  ของบริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์  ผ่าน บขส.ปัตตานี

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง
4นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง
5พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง
6พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)13 ชั่วโมง
7สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ13 ชั่วโมง
8สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง
9สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ15 ชั่วโมง
10ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี16 ชั่วโมง
11ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี16 ชั่วโมง
12นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส18 ชั่วโมง
13นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ18 ชั่วโมง
14นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก19 ชั่วโมง

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ปัตตานี  ของ บริษัทสยามเดินรถ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง
5นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง
6พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง
7พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)12 ชั่วโมง
8พัทลุงจุดจอดป่าบอน13 ชั่วโมง
9สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ13 ชั่วโมง
10สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง
11สงขลาจุดจอดแยก อ.จะนะ14 ชั่วโมง  30 นาที
12ปัตตานีจุดจอดแยกดอนยาง15 ชั่วโมง
13ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี16 ชั่วโมง