รถทัวร์กรุงเทพ-นาทวี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง โดยเฉพาะชาวอำเภอนาทวี จ.สงขลา และท่านที่ต้องการเดินทางจากรุงเทพไปอำเภอนาทวี วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – นาทวี ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งเส้นทางดังกล่าวให้บริการโดยรถบริษัทศรีสยามทัวร์ และบริษัทสยามเดินรถ มีรถให้บริการทุกวัน

ศรีสยามทัวร์ – ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ – นาทวี ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 46 ที่นั่ง ปัจจุบันราคาตั๋ว 740 บาท ( สามารถเช็คราคาล่าสุดได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์)

สยามเดินรถ – ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ – นาทวี ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 44 ที่นั่ง ปัจจุบันราคาตั๋ว 740 บาท ( สามารถเช็คราคาล่าสุดได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์)

ทั้งสองบริษัทจะวิ่งรถสลับกันบริษัทละ 1 วัน ดังนั้นเที่ยวรถจากกรุงเทพ – นาทวี จะมีเพียงวันละ 1 เที่ยว คือ ออกจากสายใต้ เวลา 18.00 น.

ศรีสยามทัวร์ กรุงเทพ-นาทวี

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ-นาทวี ประมาณ 15 ชั่วโมง

อำเภอนาทวี ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา หากท่านเดินทางจากกรุงเทพ รถทัวร์จะวิ่งผ่าน อ.หาดใหญ่ อ.จะนะ และปลายทาง อ.นาทวี ตามลำดับ นาทวีเป็นเมืองเกษตรกรรม มีการทำสวนยางพาราจำนวนมากที่นี่ ปัจจุบันนาทวีเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของสงขลา เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงเป็นที่ตั้งของด่านประกอบ ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย สำหรับเดินทางเข้า-ออกระหว่างสองประเทศของชาวไทยและมาเลเซีย

เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นาทวี

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2สมุทรสงครามจุดจอด สมุทรสงคราม1 ชั่วโมง  30 นาที
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง  
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง  
5ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง  
6สุราษฎร์ธานีจุดจอด อ.บ้านส้อง0 ชั่วโมง  
7นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง  
8นครศรีธรรมราชจุดจอดแยกสวนผัก10 ชั่วโมง  
9นครศรีธรรมราชจุดจอด อ.จุฬาภรณ์10 ชั่วโมง  20 นาที
10นครศรีธรรมราชจุดจอดควนหนองหงษ์10 ชั่วโมง  45 นาที
11พัทลุงจุดจอดป่าพยอม10 ชั่วโมง  40 นาที
12พัทลุงจุดจอดโพธิ์ทอง0 ชั่วโมง  
13พัทลุงจุดจอดไม้เสียบ11 ชั่วโมง  
14พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง  
15พัทลุงจุดจอด อ.เขาชัยสน0 ชั่วโมง  
16พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)0 ชั่วโมง  
17สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ0 ชั่วโมง  
18สงขลาแยกคูหา0 ชั่วโมง  
19สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง  
20สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ14 ชั่วโมง  30 นาที
21สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี15 ชั่วโมง  

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไป อ.นาทวี จ.สงขลา ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ของสยามเดินรถและศรีสยามทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

แผนที่ตั้งอำเภอนาทวี จ.สงขลา