รถทัวร์กรุงเทพ-ด่านนอก

รถทัวร์กรุงเทพ-ด่านนอก

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ กรุงเทพ-ด่านนอก  ซึ่งเส้นทางเดินรถนี้เป็นที่นิยมของนักเดินทางอีกเส้นทางหนึ่ง  เนื่องจากด่านนอกเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย

ด่านนอก ตั้งอยู่ใน อ.สะเดา จ.สงขลา  เป็นเมืองชายแดนที่มีความเจริญทางด้านการค้า เศรษฐกิจ  เป็นประตูเมืองสำหรับเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียทางรถยนต์   ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย  ชื่อว่า  “ด่านสะเดา”  ซึ่งนิยมเรียกว่า ” ด่านนอก “  เป็นด่านพรมแดนที่สำคัญ  เป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่มาเลเซียของรถบัส รถยนต์ ตลอดจนรถขนส่งสินค้าต่าง ๆ  จึงทำให้ด่านนอกมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ มาที่ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา  ท่านสามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการในเส้นทางนี้ คือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  และศรีสยามทัวร์

ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปด่านนอก ได้จากระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง