รถทัวร์ กรุงเทพ-สุไหงโกลก

รถทัวร์ กรุงเทพ - สุไหงโกลก

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ เส้นทาง กรุงเทพ – สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  ซึ่งปัจจุบันในเส้นทางนี้มีรถให้บริการอยู่ 2 บริษัท คือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และ สยามเดินรถ รถทั้งสองบริษัทจะวิ่งให้บริการสลับวันกัน

กรุงเทพ : ขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี )

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส : ลงรถทัวร์ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์  เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 
2สมุทรสงครามจุดจอด สมุทรสงคราม1 ชั่วโมง  30 นาที
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี4 ชั่วโมง
5ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง
6นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง
7พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง
8พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)13 ชั่วโมง
9สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ13 ชั่วโมง
10สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง
11สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ15 ชั่วโมง
12ยะลาจุดจอดดอนยาง0 ชั่วโมง
13ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี17 ชั่วโมง
14ปัตตานีจุดจอดปาลัส0 ชั่วโมง
15ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี17 ชั่วโมง
16ปัตตานีจุดจอดต้นไทร0 ชั่วโมง
17นราธิวาสจุดจอด อ.บาเจาะ0 ชั่วโมง
18นราธิวาสจุดจอดยี่ง้อ0 ชั่วโมง
19นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส18 ชั่วโมง
20นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ18 ชั่วโมง
21นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก19 ชั่วโมง

สยามเดินรถ  เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 
2ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดประจวบคีรีขันธ์4 ชั่วโมง
3ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดปราณบุรี0 ชั่วโมง
4ประจวบคีรีขันธ์จุดจอดสี่แยกกุยบุรี4 ชั่วโมง
5นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง10 ชั่วโมง
6พัทลุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง12 ชั่วโมง
7พัทลุงจุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)13 ชั่วโมง
8พัทลุงจุดจอดป่าบอน0 ชั่วโมง
9สงขลาจุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ0 ชั่วโมง
10สงขลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่14 ชั่วโมง
11สงขลาจุดจอดแยก อ.จะนะ14 ชั่วโมง  30 นาที
12ปัตตานีจุดจอดแยกดอนยาง0 ชั่วโมง
13ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี13 ชั่วโมง
14นราธิวาสจุดจอดปาลัส13 ชั่วโมง
15นราธิวาสจุดจอด อ.ยะหริ่ง0 ชั่วโมง
16นราธิวาสจุดจอดกะลาพอ0 ชั่วโมง
17นราธิวาสจุดจอดต้นไทร0 ชั่วโมง
18นราธิวาสจุดจอด อ.บาเจาะ0 ชั่วโมง
19ปัตตานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี16 ชั่วโมง
20นราธิวาสจุดจอดมะนังดาลำ0 ชั่วโมง
21นราธิวาสจุดจอดยี่ง้อ0 ชั่วโมง
22นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส17 ชั่วโมง
23นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ17 ชั่วโมง
24นราธิวาสสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก18 ชั่วโมง

เส้นทาง กรุงเทพ – สุไหงโกลก  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 – 19 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร  ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไป อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้ตลอด  24 ชั่วโมง