เส้นทางเดินรถขอนแก่นซิตี้บัส

สวัสดีเพื่อน ๆนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำรถประจำทางที่ให้บริการภายในตัวเมืองขอนแก่น คือ รถขอนแก่นซิตี้บัส  ซึ่งเป็นรถบัสที่ทันสมัยให้บริการภายในเขตเมืองขอนแก่น โดยมีเส้นทางเดินรถแบ่งออกเป็น 3 สาย คือ

  • สายสีแดง  มีรถให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • สายสีน้ำเงิน  มีรถให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • สายสีเขียว เส้นทาง บขส.3 – สนามบิน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ เช่น ฟรี wifi  เป็นรถปรับอากาศทุกคัน  ดังนั้นหากท่านเดินทางด้วยรถทัวร์ไปขอนแก่น  เมื่อลงรถที่สถานี บขส.แล้ว  ท่านสามารถใช้บริการรถขอนแก่นซิตี้บัสสายต่าง ๆ เพื่อเดินทางเข้าตัวเมืองขอนแก่นได้อย่างสะดวก

สำหรับเส้นทางที่รถสายสีต่าง ๆ วิ่งผ่านท่านสามารถดูภาพแผนที่เส้นทางเดินรถได้จากด้านล่าง

ค่าโดยสาร
⇒ ประชาชนทั่วไป 15 บาท ตลอดสาย
⇒ เด็ก/นักเรียน 10 บาท ตลอดสาย

ขอนแก่นซิตี้บัส