ภูกระดึงทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทเดินรถทัวร์  คือ  บริษัทภูกระดึงทัวร์  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในเส้นทางหลัก  คือ  กรุงเทพ – เลย  และเส้นทางต่าง ๆ

เส้นทางให้บริการของภูกระดึงทัวร์

ภูกระดึงทัวร์4กรงุเทพฯ-บุณฑริก
 4กรงุเทพฯ-บุณฑริก(online)
 29กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง
 938กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online)
 938กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
 938กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online)
 29dกรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า
 98กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ
 98กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ(Online)
 29กรุงเทพฯ-เลย
 .938กรุงเทพฯ-เลย (Online)
 29กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่
 .938กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online)
 29bกรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า
 .938กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)
 29cกรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
 .938กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)
 29ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ
 938ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online)
 29บ้านเป้า-เลย-กทม
 938บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
 29ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ
 938ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
 98อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ
 29cเชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
 938เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
 29เลย-กรุงเทพฯ
 938เลย-บัวใหญ่-กทม
 938เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)

เส้นทางยอดนิยมของภูกระดึงทัวร์  คือ  เส้นทาง กรุงเทพ – ภูกระดึง  ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะจองกันล่วงหน้าจำนวนมาก เพื่อเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง   โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว  ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปิดภูกระดึงให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางขึ้นไปสัมผัสความงดงานของธรรมชาติบนยอดภูกระดึง

ตัวอย่างการจองตั๋วรถภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – ภูกระดึง

รถทัวร์ กรุงเทพ - ภูกระดึง  โดยภูกระดึงทัวร์
กำหนดช่องค้นหาเที่ยวรถสำหรับเดินทางไปภูกระดึง ซึ่งจุดจอดคือ จุดจอดผานกเค้า จ.เลย
รถทัวร์กรุงเทพ -เลย ไปภูกระดึง
เที่ยวรถของภูกระดึงทัวร์ แสดงออกมา เพื่อให้ท่านเลือกจอง พร้อมกับผู้ให้บริการบริษัทอื่น ที่วิ่งเส้นทาง กรุงเทพ -เลย และผ่านจุดจอดผานกเค้า

ท่านที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยว จ.เลย ในช่วงฤดูหนาว ท่านควรจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า เพราะเป็นเส้นทางเดินรถที่นักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมาก

สำหรับท่านที่จองตั๋วรถภูกระดึงทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์แล้ว ท่านสามารถติดต่อรับตั๋วก่อนเดินทาง 15-30 นาที ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ดังนี้


จุดจอดท่าลี่


ช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ท่าลี่
โทร. ่085-4771517
จุดจอดผานกเค้าช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ผานกเค้า
โทร. 089-7098808
จุดจอดภูกระดึงช่องขายตั๋วภูกระดึงทัวร์ ภูกระดึง
โทร. 089-7098808
จุดจอดเชียงคานปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุงช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางกับรถภูกระดึงทัวร์  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ววันนี้ ชำระเงินค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่น ใกล้บ้าน