พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

เปิดอย่างยิ่งใหญ่แล้ว กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45   สงขลาเกมส์   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560

ทีมงานได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดที่สนามติณสูลานนท์  จ.สงขลา  ในวันเปิดมีพี่น้องชาวสงขลาและใกล้เคียงเข้าร่วมชมพิธีเปิดจนเต็มสนาม เป็นภาพความประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในการชมพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติ

สงขลาเกมส์

ท่านใดที่ต้องการเดินทางไปชมกีฬาแห่งชาติครั้งนี้  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เพื่อเดินทางไป จ.สงขลา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เดินทางไปชมกีฬาและเที่ยวสงขลาไปด้วย คุ้มสุดๆ  เพราะสงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

วีดีโอ – พิธีจุดคบเพลิงกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  จ.สงขลา