พรพิริยะทัวร์ เริ่มเปิดให้จองตั๋วออนไลน์แล้ว

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง หลังจากที่บริษัทหยุดให้บริการเดินรถทัวร์ในช่วงโรคโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา วันนี้บริษัทพรพิริยะทัวร์ ได้เริ่มเปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า สำหรับการเดินทางในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้แล้ว

เส้นทางที่ บริษัทพรพิริยะทัวร์ ได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าในขณะนี้

  • กรุงเทพ – แพร่ – สอง เที่ยวรถเวลา 9.00 น.
  • สอง – ร้องกวาง – แพร่ – กรุงเทพ เที่ยวรถเวลา 08.00 น.

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วรถพรพิริยะทัวร์ล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ในระบบของเราได้แล้ววันนี้

พรพิริยะทัวร์ กรุงเทพ - แพร่
photo – thairoute.com

คำแนะนำในการเดินทางช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด

ให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง และ ปฏิบัติตัวตามมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด