ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ในขณะนี้ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยเริ่มปลดล็อคให้หลาย ๆ ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการตามปรกติ แต่ยังคงใช้มาตรการป้องกันโรคโควิดตามเดิม คือ การสวมหน้ากากอนามัยในขณะเดินทางไปในที่ชุมชน และการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามแนวทางที่ปฏิบัติกันมา จนวถสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ

จุดเด่นของการปลดล็อดขั้นที่ 3 นี้ ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เช่น เครื่องบิน รถทัวร์ ร้านนวด และโรงภาพยนต์ เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศไทย จึงขอความร่วมมือนักเดินทางทุกท่านที่เดินทางด้วยรถทัวร์ในช่วงนี้ ซึ่งมีบริษัทรถทัวร์หลายบริษัทเปิดให้บริการในหลายเส้นทางในขณะนี้ โปรดปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เดินทางอย่างเคร่งครัด