ประชาชนงดการเดินทางจำนวนมาก เนื่องจากโรคโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้งในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นจำนวนมากในประเทศไทย และพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่งดการเดินทางระหว่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เพราะอาจจะติดเชื้อจากคนแปลกหน้าในระหว่างที่เดินทางด้วยรถทัวร์หรือในขณะที่ใช้บริการที่สถานี บขส.ต่าง ๆ ดังนั้นท่านที่ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้ควรงดการเดินทางจะดีที่สุด สำหรับท่านที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางด้วยรถทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ ท่านควรป้องกันตัวเองต้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เดินทาง และพกพาเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือเมื่อต้องจับสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นในขณะเดินทาง

จองตั๋วรถทัวร์.com ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรคโควิด 19 ทุกท่าน