ปฏิทินวันหยุดในปี 2564

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้ จองตั๋วรถทัวร์.com ได้รวบรวมข้อมูลของวันหยุดราชการ และช่วงวันหยุดยาวต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักเดินทาง จะได้วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า สำหรับการเดินทางของทุก ๆ ท่าน

ในปี พ.ศ.2564 มีวันหยุดราชการ ดังนี้

เดือนมกราคม 2564

 • ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

เดือนเมษายน 2564

 • อังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
 • อังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • พุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
 • พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม 2564

 • เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ
 • จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
 • อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
 • พุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา
 • วันพืชมงคล (รอประกาศ)

เดือนมิถุนายน 2564

 • พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม 2564

 • เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
 • อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
 • จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม 2564 

 • พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม 2564

 • พุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
 • จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม 2564

 • อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
 • จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
 • ศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

ดังนั้น เมื่อท่านได้ทราบข้อมูลวันหยุดยาวในปี พ.ศ.2564 ล่วงหน้าแล้ว ท่านคงจะได้วางแผนการเดินทาง วางแผนเดินทางท่องเที่ยว วางแผนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดในปี พ.ศ.2564 นี้ได้อย่างดี