บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน พัทลุง

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน พัทลุง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง  คือ  บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน   บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับท่านที่รักในสุขภาพ ได้เดินทางไปแช่น้ำร้อน  โดยมีบ่อให้ท่านนั่งแช่เท้า เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนมีการจัดภูมิทัศน์ร่มรื่่น สวยงาม

ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนได้โดยสะดวก