บ่อน้ำร้อนสะบ้าย้อย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะพาท่านไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  ซึ่งทีมงานได้มีโอกาสไปเที่ยวคือ บ่อน้ำร้อนสะบ้าย้อย  เป็นบ่อน้ำร้อน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดถ้ำตลอด สะบ้าย้อย

บ่อน้ำร้อนที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นเป็นหลัก  เนื่องด้วยอำเภอสะบ้าย้อย  เป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองสงขลา และเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงทำให้ที่นี่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป

บ่อน้ำร้อนสะบ้าย้อย  จึงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน  ที่คอยทุกท่านไปเยือน

แผนที่ตั้งบ่อน้ำร้อนสะบ้าย้อย