บุษราคัมทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถของบริษัท บุษราคัมทัวร์ ให้ท่านได้ทราบ ซึ่งบุษราคัมทัวร์ เป็นผู้ให้บริการในเส้นทางเดินรถหลัก ดังนี้

บุษราคัมทัวร์ กรุงเทพ - น่าน
บุษราคัมทัวร์(04)929กทม-คันพะลาน(O)
(20)929กทม-คันพะลาน(ท)
(23)5กทม-นากลาง-นายูง
(01)5กทม-นายูง(O)
(12)5กทม-นายูง(ท)
(23)5กทม-นาวัง
(03)5กทม-นาวัง(O)
(14)5กทม-นาวัง-น้ำโสม(ท)
(28)96กทม-น่าน
(31)96กทม-น่าน(ท)
(31)96กทม-น่าน(ส)
(16)5กทม-น้ำโสม
(23)5กทม-น้ำโสม
(22)5กทม-น้ำโสม VIP
(02)5กทม-น้ำโสม(O)
(15)5กทม-น้ำโสม(ท)
(13)5กทม-น้ำโสมV
(30)13กทม-บ้านท่าตอน
(34)13กทม-บ้านท่าตอน(ท)
(18)5กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
(02)5กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
(33)957กทม-พะเยา
(30)96กทม-พิษณุโลก
(10)5กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท)
(10)933กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท)
(19)933กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)
(08)933กทม-ศรีเชียงใหม่(ส)
(19)933กทม-สร้างคอม(ท)
(09)933กทม-สร้างคอม(ส)
933กทม-สะพานไทย-ลาว
(25)933กทม-สังคม
(06)933กทม-สังคม(O)
(16)933กทม-สังคม(ท)
(06)933กทม-หนองคาย
(26)933กทม-หนองคาย
(08)933กทม-หนองคาย(O)
(18)933กทม-หนองคาย(ท)
(18)933กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
(17)933กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
(20)933กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่
(24)929กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
(11)929กทม-เขมราฐ(ท)
(30)962กทม-เชียงของ
(33)962กทม-เชียงของ(ท)
(33)962กทม-เชียงของ(ส)
(32)909กทม-เชียงราย
(32)909กทม-เชียงราย
(29)18กทม-เชียงใหม่
(32)18กทม-เชียงใหม่(ท)
(32)18กทม-เชียงใหม่(ส)
(33)962กทม-เทิง
(13)923กทม-แพร่(ท)
(30)957กทม-แม่สาย
(34)957กทม-แม่สาย(ท)
(34)957กทม-แม่สาย(ส)
(06)933กทม-โพธิ์ตาก
(07)933กทม-โพธิ์ตาก(O)
(27)933กทม.-สร้างคอม
(05)933กทม.-สังคม
(07)933กทม.-หนองคาย
(06)933กทม.-โพธิ์ตาก
929คันพะลาน-กทม
933ท่าบ่อ-กทม
933ท่าบ่อ-กทม(ท)
933ท่าบ่อ-กทม(ส)
5นายูง-น้ำโสม-กทม
5นาวัง-กทม
96น่าน-กทม
96น่าน-กทม(ท)
96น่าน-กทม(เช้า)
5น้ำโสม-กทม VIP
5น้ำโสม-กทม(ส)
5น้ำโสม-บ้านผือ-กทม
5น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
13บ้านท่าตอน-กทม
13บ้านท่าตอน-กทม(ท)
5บ้านผือ-กทม(ส)
929ปทุมราช-กทม
929ปากแซง-กทม(ท)
957พะเยา-กทม
(14)5รังสิต-น้ำโสม
96ร้องกวาง-กทม
933ศรีเชียงใหม่-กทม
933ศรีเชียงใหม่-กทม(ท)
933ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)
933สร้างคอม-อุดร-กทม
933สังคม-กทม
933หนองคาย-กทม
933หนองคาย-กทม(ท)
933หนองคาย-กทม(ส)
933หนองคาย-น้ำสวย-กทม
5หนองบัวฯ-กทม(ส)
929อำนาจเจริญ-กทม
929อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท)
933อุดรธานี-กทม
933อุดรธานี-กทม(ท)
933อุดรธานี-กทม(ส)
909เชียงราย-กทม
18เชียงใหม่-กทม
18เชียงใหม่-กทม(ท)
96แพร่-กทม
96แพร่-กทม(ส)
957แม่สาย-กทม
957แม่สาย-กทม(ท)
933โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
933โพธิ์ตาก-อุดรธานี-กทม

ท่านที่จองตั๋วบุษราคัมทัวร์ออนไลน์ สามารถติดต่อรับตั๋วได้ที่จุดจอดดังนี้

บุษราคัมทัวร์จุดจอด อ.นายูงจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-150066
จุดจอด อ.บ้านผือจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-282155 , 065-5040151
จุดจอด อ.ร้องกวางจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040155
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-451243 , 065-5040161
จุดจอด อ.แม่จันจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 097-9202989
จุดจอดท่าบ่อจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-432223 , 065-5040160
จุดจอดนากลางจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 061-6468702 , 095-6615646
จุดจอดนาวังจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-364199
จุดจอดบ้านกลางใหญ่จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 089-416-1789
จุดจอดบ้านดู่จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 087-1775331
จุดจอดสุวรรณคูหาจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-7299629
จุดจอดห้วยไคร้จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 053-763034 , 092-182263
จุดจอดเวียงสาจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-781106 , 065-5040156
จุดจอดแม่ฟ้าหลวงจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 092-2424604 , 094-8250652
จุดจอดแยกสามเหลี่ยมจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 085-647-1411 , 094-6490378
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสมจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-287149 , 065-5040152
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่านช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-741714,065-5040157
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-461305 , 065-5040159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภูช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 065-5040150
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานีช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-249108 , 065-5040158
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงรายจุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-3580974 , 062-3107320
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-4729959 , 065-5040154
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สายช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย
โทร. 081-3580975 , 062-3107326
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร. 02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007
สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม.
โทร. 02-531-0960