บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต จองตั๋วออนไลน์

เที่ยวแหลมพรหมเทพ ภูเก็ต

บัส เอ็กซ์เพลส ผู้ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ-ภูเก็ต ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ต ท่านสามารถเลือกเดินทางกับรถทัวร์บริษัท บัส เอ็กซ์เพลส ซึ่งมีเที่ยวรถให้บริการในเส้นทางดังกล่าวทุกวัน

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ( ถนนบรมราชชนนี )

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสาร

บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ตช่องหมายเลข 3
โทร. 076-373299 , 085-7963411
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044