บริษัทรถทัวร์แจ้งหยุดให้บริการ

สวัสดีทุกท่าน จากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๆ ทุกวัน จนมีการประกาศล็อคดาวส์ในพื้นที่หลายจังหวัดในขณะนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว บริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ได้หยุดวิ่งให้บริการจำนวนหลายบริษัท ดังนั้นท่านที่จะเดินทางในช่วงนี้สามารถเช็ครายชื่อบริษัทรถทัวร์ที่ยังเปิดให้บริการ ได้ที่ Call Center 02-269-6999 ตลอด 24 ชั่วโมง