บริษัทรถทัวร์เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังหยุดโควิด 19 – จองตั๋วรถทัวร์.com
จองตั๋วรถทัวร์พาเที่ยว » บริษัทรถทัวร์เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังหยุดโควิด 19

บริษัทรถทัวร์เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังหยุดโควิด 19

19 พฤษภาคม 2020
187   0

ปัจจุบันบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ รัฐบาลได้อนุญาติให้หลาย ๆ ธุรกิจมีการเปิดให้บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น แต่ยังคงมีมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อโควิด 19 อย่างเข้มงวด

บริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยต้องหยุดให้บริการเดินรถมานานกว่า 1 เดือน ปัจจุบันนี้มีสถานการณ์โรคโควิด 19 ดีขึ้น มีการเปิดพื้นที่หลาย ๆ จังหวัด ให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดได้ ดังนั้นวันนี้จึงมีบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ทยอยเปิดเส้นทางเดินรถ เพื่อบริการประชาชนให้สามารถเดินทางได้

บริษัทรถทัวร์ในระบบของเราที่เปิดจองตั๋วรถแล้วในขณะนี้ คือ

 • ภูกระดึงทัวร์
 • นครศรีร่มเย็นทัวร์
 • พรพิริยะทัวร์
 • ประหยัดทัวร์
 • สวัสดีอีสาน
 • สวัสดีสุรินทร์
 • มหาชนะชัยทัวร์-อุบลทัวร์
 • ซันบัส
 • เขมราฐรุ่งเรือง
 • บุษราคัมทัวร์
 • คิงส์ด้อมทัวร์
 • แอร์เมืองเลย

ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการในเส้นทางบางส่วนเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบเส้นทางที่เปิดจองตั๋วได้จากระบบออนไลน์ ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัด ท่านสามารถเริ่มจองตั๋วและเดินทางกับบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ ได้แล้ว

คำแนะนำในการเดินทางช่วงการแพร่เชื้อโควิด 19

 • สวมหน้าการอนามัยตลอดการเดินทาง
 • เว้นระยะห่างทางสังคม