บขส.เตรียมเปิดเดินรถ 19 เส้นทาง เริ่ม 18 พ.ค.2563

สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้มีข่าวจากทาง บขส. ได้เตรียมเปิดเดินรถในบางเส้นทาง รวม 19 เส้นทาง หลังจากที่หยุดให้บริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 มานานกว่า 1 เดือน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการสำหรับรถในบางเส้นทาง ดังนี้

เส้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เริ่มให้บริการ 18 พ.ค.2563 นี้

ตารางเดินรถภาคเหนือ มี 7 เส้นทาง ได้แก่

 • กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง น.07.30 น.
 • กรุงเทพฯ – เชียงราย ต้นทาง 06.30 น. ปลายทาง 06.30 น.
 • กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 08.40 น.
 • กรุงเทพฯ – สารจิตร ต้นทาง 08.30 น. ปลายทาง 09.00 น.
 • กรุงเทพฯ – แม่สอด ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 09.00 น.
 • กรุงเทพฯ – หล่มเก่า ต้นทาง 08.30 น. ปลายทาง 09.00 น.
 • กรุงเทพฯ – คลองลาน ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.00 น.

ตารางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่

 • กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู ต้นทาง 08.45 น. ปลายทาง 08.30 น.
 • กรุงเทพฯ- สกลนคร ต้นทาง 07.30 น. ปลายทาง 08.00 น.
 • กรุงเทพฯ – เชียงคาน ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 07.30 น.
 • กรุงเทพฯ – สุรินทร์ ต้นทาง 10.30 น. และ 06.50 น. ปลายทาง 08.40 น. และ 07.45 น.
 • กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ 07.40 น. และ 12.00 น. ปลายทาง 08.00 น. และ 12.40 น.
 • กรุงเทพฯ – กันทรลักษ์ ต้นทาง 07.00 น. ปลายทาง 08.30 น.
 • กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ ต้นทาง 08.00 น. ปลายทาง 08.20 น.
 • กรุงเทพฯ – รัตนบุรี ต้นทาง 09.00 น. ปลายทาง 07.00 น.
 • กรุงเทพฯ – จันทบุรี ต้นทาง 06.30 น. ปลายทาง 12.45 น.

สำหรับเส้นทางภาคใต้
เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ใน 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – เกาะสมุย, กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ – ตรัง

ทางบริษัท บขส. ได้เตรียมมาตรการป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารทุกท่าน เพื่อป้องกันระบาดเชื้อโรคโควิด 19 ในขณะใช้บริการรถสาธารณะ โดยมีการตรวจวัดไข้ผู้โดยสารทุกท่าน ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และจัดที่นั่งบนรถตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) อย่างน้อย 1 เมตร และทำความสะอาดรถโดยสาร ห้องน้ำ และจุดที่สัมผัสบ่อย ก่อนและหลังให้บริการ มีการเปิดระบายอากาศภายในรถ นอกจากนี้ได้นำรถโดยสารจอดตากแดด หลังให้บริการทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัท บขส. ท่านสามารเตรียมวางแผนการเดินทางได้แล้ววันนี้