นั่งรถแดงเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่

นั่งรถแดงเที่ยวเชียงใหม่

สำหรับท่านที่เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยตนเอง  เดินทางโดยรถทัวร์ตามลำพัง  เมื่อท่านไปถึงเชียงใหม่ท่านสามารถเลือกใช้บริการรถสองแถวรับจ้าง ซึ่ง ชาวเชียงใหม่จะเรียกว่ารถแดง  เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายที่ต้องการ    รถแดงวิ่งให้บริการภายในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีรถจำนวนมากคอยให้บริการแก่ท่าน..

บริเวณสถานีขนส่งเชียงใหม่( อาเขต)  ก็มีคิวรถแดงตั้งอยู่ เพื่อให้บริการการเดินทางจากสถานีขนส่งเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่

รถแดง สถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต

 

และสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ ท่านสามารถเรียกใช้บริการรถแดงได้ทันที  สะดวกมากๆ

คำแนะนำ – ควรสอบถามราคาก่อนการขึ้นรถทุกครั้ง