นวนครทัวร์ – จองตั๋วรถทัวร์.com

นวนครทัวร์

15 มีนาคม 2020
393   0

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้ คือ บริษัทนวนครทัวร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ – ขอนแก่น มีรถให้บริการทุกวัน

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถนวนครทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2

เส้นทางเดินรถนวนครทัวร์ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน คือ

กรุงเทพ – ขอนแก่น

ขอนแก่น – กรุงเทพ

นวนครทัวร์ ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น  1  ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง

จุดจอดรถนวนครทัวร์และเบอร์ติดต่อ

นวนครทัวร์จุดจอด ต.ท่าศาลาจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266576
จุดจอด อ.ชนบทจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-286416
จุดจอด อ.พระยืนจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266338
จุดจอด อ.มัญจาคีรีจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 099-5456441
จุดจอด อ.แวงใหญ่จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
โทร. 085-0006287
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
โทร. 02-9363702,094-2831188

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพ ไปขอนแก่น ท่านสามารถเลือกเดินทางกับรถทัวร์บริษัทนวนครทัวร์ และจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ จองตั๋วรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น และบัตรเครดิต