นวนครทัวร์ กรุงเทพ-ขอนแก่น

นวนครทัวร์ กรุงเทพ-ขอนแก่น

ข่าวดีล่าสุดวันนี้  สำหรับชาวจังหวัดขอนแก่นและท่านที่เดินทางเส้นทาง กรุงเทพ-ขอนแก่นเป็นประจำ  เมื่อรถบริษัท นวนครทัวร์  ซึ่งให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพ – ขอนแก่น  ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งท่านที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั่วเดินทางได้แล้ววันนี้

จุดขึ้นรถนวนครทัวร์ ในกรุงเทพ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2

นวนครทัวร์ ให้บริการด้วยรถปรับอากาศชั้น  1  ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง

จุดจอดรถนวนครทัวร์และเบอร์ติดต่อ

นวนครทัวร์จุดจอด ต.ท่าศาลาจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266576
จุดจอด อ.ชนบทจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-286416
จุดจอด อ.พระยืนจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 043-266338
จุดจอด อ.มัญจาคีรีจุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 099-5456441
จุดจอด อ.แวงใหญ่จุดจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์
โทร. 081-9759980
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3)ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ช่องขายที่4
โทร. 085-0006287
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)ช่องจำหน่ายตั๋ว นวนครทัวร์ ชั้น3 ช่องขายตั๋วที่39
โทร. 02-9363702,094-2831188เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ของ นวนครทัวร์

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2ขอนแก่นจุดจอด อ.แวงใหญ่5 ชั่วโมง  30 นาที
3ขอนแก่นจุดจอด อ.ชนบท6 ชั่วโมง
4ขอนแก่นจุดจอด อ.มัญจาคีรี6 ชั่วโมง  30 นาที
5ขอนแก่นจุดจอด ต.ท่าศาลา6 ชั่วโมง  40 นาที
6ขอนแก่นจุดจอด อ.พระยืน7 ชั่วโมง
7ขอนแก่นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น7 ชั่วโมง  30 นาที

จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความเจริญทางด้านเศรฐกิจ และมีสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงมากมาย  และการเดินทางไปเที่ยวขอนแก่นก็มีความสะดวก ดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสได้ไปขอนแก่น จึงไม่ควรพลาดการเดินทางไปเที่ยว เช่น บึงแก่นนคร  วัดพระธาตุหนองแวง  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง  เป็นต้น