นครศรีร่มเย็นทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้คือ  นครศรีร่มเย็นทัวร์  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในเส้นทางหลัก คือ   กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

นครศรีร่มเย็นทัวร์ กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

ปัจจุบันนครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเส้นทางเดินรถที่เปิดจองผ่านระบบออนไลน์ คือ

นครศรีร่มเย็นทัวร์981กรุงเทพ-ปากพนัง
981 ป2กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
993กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
981 ป2กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 ป1. เทศกาลกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
981ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32
981ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
981 ป1สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
981 ป1สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางกับรถบริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์  ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้  ซึ่งข้อดีของการจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า คือ ท่นมีตั๋วเดินทางอย่างแน่นอน  สะดวกด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา

ท่านสามารถเดินทางมารับตั๋วรถฉบับจริง  ก่อนเวลารถออก 30 นาที  เพื่อนำไปขึ้นรถเคาร์เตอร์เช็คอินและจำหน่ายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์

นครศรีร่มเย็นทัวร์จุดจอด อ.นิคมน้ำอูนหน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
โทร. 0879251009
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชสำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานีช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนังช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66
โทร. 0-2894-6154-5