นครศรีร่มเย็นทัวร์ เปิดจองแล้ว เริ่มเดินทาง 18 พ.ค.2563

สายใต้ใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้รถทัวร์บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์ ได้เปิดให้จองตั๋วรถล่วงหน้าแล้ว หลังจากที่หยุดให้บริการเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงระยะที่ผ่านมา โดยจะเริ่มให้บริการรถในเที่ยวแรกวันที่ 18 พ.ค.2563 โดยมีเส้นทางที่เปิดจองดังนี้

  • กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช เที่ยวเวลา 8.00 น.
  • นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ เที่ยวเวลา 8.00 น.

คำแนะนำในการเดินทางช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด

– โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
– มีมาตรการเว้นระยะห่าง social distancing

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางกับรถนครศรีร่มเย็นทัวร์ ในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางได้แล้ววันนี้