นครศรีร่มเย็นทัวร์ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

สายใต้ใหม่

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์ ซึ่งให้บริการเส้นทางเดินรถสำหรับเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว สามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้

จากกรุงเทพ – สามารถขึ้นรถทัวร์บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์ได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี)

กรุงเทพไปนครศรีธรรมราช ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 12 ชั่วโมง

เส้นทางเดินรถหลักที่ให้บริการ คือ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

ดังนั้นท่านใดที่กำลังจะเดินทางในเส้นทางดังกล่าว ท่านสามารถเลือกจองตั๋วและเดินทางกับรถทัวร์บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์ ซึ่งมีรถให้บริการทุกวัน จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์