นครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์ เป็นผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ มีเส้นทางที่ให้บริการหลัก คือ กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ,กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช,กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถนครศรีราชาทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

นครศรีราชาทัวร์  กรุงเทพ - ปากพนัง

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสารนครศรีราชาทัวร์


สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช

ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
โทร. 075-343851 , 075-343852

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)


ช่องหมายเลข 67 , 68
โทร. 02-8946220

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2นครปฐมนครปฐม0 ชั่วโมง  
3สุราษฎร์ธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี9 ชั่วโมง  45 นาที
4สุราษฎร์ธานีจุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์10 ชั่วโมง  
5นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช11 ชั่วโมง  
6นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง12 ชั่วโมง  

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2นครปฐมนครปฐม0 ชั่วโมง  
3สุราษฎร์ธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี8 ชั่วโมง  

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

ลำดับชื่อจังหวัดสถานีระยะเวลาจากต้นทาง
1กรุงเทพมหานครสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2นครปฐมนครปฐม0 ชั่วโมง  
3สุราษฎร์ธานีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี9 ชั่วโมง  
4สุราษฎร์ธานีจุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์10 ชั่วโมง  
5นครศรีธรรมราชจุดจอดท่าศาลา10 ชั่วโมง  20 นาที
6นครศรีธรรมราชสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช11 ชั่วโมง