นครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทเดินรถที่ให้บริการผ่านระบบของเรา คือ บริษัทนครบริการขนส่ง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวรถระหว่างจังหวัดในภาคใต้ โดยจุดให้บริการเริ่มต้นจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน นครบริการขนส่ง ให้บริการรถในเส้นทางดังนี้

  • 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
  • 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
  • 733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
  • 477 นครศรีฯ-สงขลา
  • 477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
  • 733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
  • 440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  • 440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  • 477 สงขลา-นครศรีฯ
  • 477 หาดใหญ่-นครศรีฯ

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั่ว

บริษัท นครบริการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราชบขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ตบขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลาบขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่บขส.หาดใหญ่
โทร. 063-3901877

ปัจจุบัน นครบริการขนส่ง ได้เปิดจองตั๋วรถออนไลน์ผ่านระบบของเรา ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทางต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้ จองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และร้านเซเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา