นครบริการขนส่ง เปิดจองตั๋วออนไลน์

ข่าวดีล่าสุด บริษัทนครบริการขนส่ง ซึ่งให้บริการรถทัวร์จากจังกวัดนครศรีธรรมราช สู่จังหวัดต่าง ๆ ได้เปิดจองตั๋วรถผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้  เส้นทางวิ่งที่สำคัญ ได้แก่

  • นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่
  • นครศรีธรรมราช – สงขลา ( อ.เมือง)
  • นครศรีธรรมราช – ภูเก็ต

ท่านใดต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้